Nasze spółkiZamknij

Maksymalne ceny

Na podstawie art. 14 ust. 1 Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw oraz niektórych innych ustaw z dnia 8 lutego 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 295), zwanej dalej Ustawą, informujemy, że wartości ceny za zamówioną moc cieplną, ceny ciepła, ceny nośnika ciepła oraz stawki opłat stałych za usługi przesyłowe i stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe stosowane od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. nie będą wyższe niż ceny i stawki stosowane w dniu 30 września 2022 r., powiększone o 40%.