Nasze spółkiZamknij

Firma DZT Service zakupiła dwie kotłownie. Pierwsza, miałowa, mieści się na terenie Osiedla Sudeckiego i dostarcza ciepło oraz ciepłą wodę mieszkańcom miasta. Druga, to kotłownia gazowa, z której korzysta firma Schneider Electric Energy Poland Sp. z o.o. ze Świebodzic. Obie kotłownie odkupione zostały od firmy Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. Pierwsza z nich jest obecnie dzierżawiona przez spółkę DZT Ciepło. Pod jej szyldem funkcjonuje od 1 marca bieżącego roku.

W najbliższym czasie DZT Ciepło planuje wprowadzić szereg proekologicznych modernizacji w kotłowni miałowej, dostosowując ją do przepisów Unii Europejskiej, które mają obowiązywać w Polsce od 2020 roku. Zakup oraz unowocześnienie inwestycji warte jest 2 mln zł. Mimo modyfikacji kotłowni, cena dla odbiorców nie ulegnie zmianie. W planach modernizacyjnych kotłowni miałowej DZT Ciepło zakłada m.in. wymianę kotłów – nowe mają osiągnąć o ponad 20% wyższą sprawność przy mocy termicznej poniżej 1 MW. Zmienione zostaną również kominy stalowe oraz instalacja układu oczyszczania spalin w postaci baterii cyklonów zaprojektowanych do każdego kotła. Modernizacje mają spowodować ograniczenie energochłonności systemu grzewczego, a przez to uczynić kotłownię bardziej ekologiczną.

–Wiemy, że wszelkie inwestycje mają sens tylko wtedy, jeśli będą innowacyjne przez długie lata. Myślimy przede wszystkim o mieszkańcach Świebodzic, dla których dotychczasowe funkcjonowanie kotłowni miałowej było uciążliwe, głównie ze względu na spaliny, pył
z kominów i wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza – mówi Jolanta Suława, prezes zarządu DZT Service.