Nasze spółkiZamknij

Zakres prac:

•Wymiana istniejącej starej sieci kanałowej o średnicy 2x Dn 100 i długości 105 mb na nową sieć cieplną preizolowaną o średnicy 2 x Dn 100.

Termin realizacji: sierpień 2020 – wrzesień 2020

Stara sieć cieplna  kanałowa w ostatnich latach ulegała licznym awariom, dodatkowo miała niewystarczającą izolację termiczną. Zastosowana nowa technologia rur preizolowanych charakteryzuje się dużo lepszą izolacyjnością termiczną, co wpływa bezpośrednio na zmniejszenie strat ciepła, a tym samym lepsze wykorzystanie wyprodukowanego ciepła.

W tym konkretnym przypadku pozwoliło to na przeniesie układów rozliczeniowych za dostarczone ciepło z kotłowni bezpośrednio do poszczególnych obiektów odbiorcy ciepła. Straty ciepła są tak niewielkie, że praktycznie cała ilość wyprodukowanego ciepła jest dostarczana do odbiorcy. Zakładane zmniejszenie ilość zużytego gazu do 15 %, bezpośrednio wpłynie na środowisko. Trwałość technologii przy zachowaniu odpowiednich procedur montażu wynosi około 30-40 lat.