Nasze spółkiZamknij

Realizacje

Budowa sieci ciepłowniczej na obszarze Drogowej Trasy Średnicowej (Górnośląski Okręg Przemysłowy).

Do końca 2013 roku planowane jest zakończenie budowy sieci ciepłowniczej,  powstającej w ramach tworzenia nowej infrastruktury technicznej Drogowej Trasy Średnicowej, łączącej obecnie Katowice, Chorzów, Świętochłowice, Rudę Śląską, Zabrze i Gliwice.

Firma DZT Service odpowiedzialna jest za przygotowanie sieci cieplnej o średnicy 2xD 600/800 w stalowych rurach preizolowanych. Prace obejmują 1 200 m bieżącego rurociągu wraz z odgałęzieniami i komorami. Inwestycja realizowana jest od 1 marca 2013 roku na zlecenie konsorcjum KELVIN Sp. z o.o i ZRUG Zabrze S.A.

Dowiedz się więcej »

Projekt dla nowego Zakładu Centralnej Sterylizacji Specjalistycznego Szpitala 
im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu.

Prace obejmują zarówno roboty budowlane – wykonanie posadzek i ścian działowych, sufitów podwieszanych czy prac malarskich, jak i montaż projektowanej stolarki wraz z oknami podawczymi. Zainstalowana zostanie wentylacja mechaniczna i elektryczna – doprowadzone zasilanie części technologicznej z Rozdzielni Głównej szpitala, przygotowany montaż rozdzielni technologii, koryt kablowych, zainstalowane oświetlenie, gniazda, SAP, KD, domofony oraz sieć komputerowo-telefoniczna. W ramach instalacji sanitarnej wykonane będzie c.o. wraz z dostawą i montażem grzejników, instalacja kanalizacyjna, w.z., c.w.u, cyrkulacji, rurociągów sprzężonego powietrza i wody uzdatnionej oraz realizacja białego montażu. Prace rozpoczęły się 4 lipca 2013 roku i są realizowane na podstawie umowy nr Zp/33/PN-28/13/BUD/DZT/86/2013 z dnia 26.06.2013 roku.

Dowiedz się więcej »

Modernizacja kotłowni węglowej w Kamieńcu Ząbkowickim

Firma DZT Service zakończyła II etap prac w ramach modernizacji kotłowni węglowej o mocy 1,2 MW na Osiedlu XXX-lecia PRL 22 w Kamieńcu Ząbkowickim. Wykonano remont wszystkich pomieszczeń oraz dokonano zmiany technologii produkcji energii cieplnej.

Dzięki wykonanym pracom modernizacyjnym oraz wymianie kotła węglowego na nowy, o większej mocy KTM 500 wyeliminowano kocioł olejowy ,co w przyszłości w znaczny sposób wpłynie na obniżenie kosztów dostawy energii cieplnej. Prace modernizacyjne trwały od listopada 2012 do października 2013.

Dowiedz się więcej »

Łask 2011

Budowa ciepłociągu łączącego systemy ciepłownicze kotłowni K-3 z K-4 w Łasku na podstawie umowy z dnia 11.03.2011 roku spisanej z PEC Sp. z o. o. w Łasku numer rej 78/2011.

Dowiedz się więcej »

Sieć DN 700 w Częstochowie

Demontaż starej izolacji z wełny mineralnej z jej utylizacją oraz montaż izolacji termicznej typu „Inżynieria” z pianki poliuretanowej z powloką na blasze dla sieci napowietrznej magistrali cieplnej 2xDN 700. Projekt wykonany w Częstochowie w rejonie ulicy Rejtana w na odcinku o długości 73 mb. Inwestycja została zakończona na mocy umowy zawartej z firmą „SLAVIA” Wiktor Salicki ul. Lizbońska 4 lok 85 03-969 Warszawa zawarta w dniu 05.05.2009 r. numer rej,. 120/09.

Dowiedz się więcej »

Łask 2009 DN 150

Modernizacja systemu grzewczego w rejonie ulic Jana Pawła II, Polnej i 1-go Maja w Łasku, budowa ciepłociągu łączącego systemy ciepłownicze kotłowni numer 1 z kotłownia numer 10 na podstawie umowy z dnia 18.08.2009 roku spisanej z PEC Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 4 a 98 – 100 Łaski numer rej, 162/09 oraz 185/09 (roboty uzupełniające).

Dowiedz się więcej »

Sieć DN 250 w Piasecznie

Wykonanie sieci cieplnej wysokoparametrowej w technologii rur preizolowanej 2x DN 250 według dokumentacji będącej w posiadaniu inwestora. Remont instalacji sieci cieplnej polegającej na wymianie odcinka sieci 2x DN 250 z tradycyjnej na sieć preizolowaną wraz z likwidacją trzech komór i montażem zaworów preizolowanych na podstawie umowy z dnia 17.08.2011 roku z PCU Piaseczno ul. Kusocińskiego numer rej 211/2011.

Dowiedz się więcej »

« Nowsze realizacje