Nasze spółkiZamknij

Prace obejmują zarówno roboty budowlane – wykonanie posadzek i ścian działowych, sufitów podwieszanych czy prac malarskich, jak i montaż projektowanej stolarki wraz z oknami podawczymi. Zainstalowana zostanie wentylacja mechaniczna i elektryczna – doprowadzone zasilanie części technologicznej z Rozdzielni Głównej szpitala, przygotowany montaż rozdzielni technologii, koryt kablowych, zainstalowane oświetlenie, gniazda, SAP, KD, domofony oraz sieć komputerowo-telefoniczna. W ramach instalacji sanitarnej wykonane będzie c.o. wraz z dostawą i montażem grzejników, instalacja kanalizacyjna, w.z., c.w.u, cyrkulacji, rurociągów sprzężonego powietrza i wody uzdatnionej oraz realizacja białego montażu. Prace rozpoczęły się 4 lipca 2013 roku i są realizowane na podstawie umowy nr Zp/33/PN-28/13/BUD/DZT/86/2013 z dnia 26.06.2013 roku.

2 3