Nasze spółkiZamknij

Demontaż starej izolacji z wełny mineralnej z jej utylizacją oraz montaż izolacji termicznej typu „Inżynieria” z pianki poliuretanowej z powloką na blasze dla sieci napowietrznej magistrali cieplnej 2xDN 700. Projekt wykonany w Częstochowie w rejonie ulicy Rejtana w na odcinku o długości 73 mb. Inwestycja została zakończona na mocy umowy zawartej z firmą „SLAVIA” Wiktor Salicki ul. Lizbońska 4 lok 85 03-969 Warszawa zawarta w dniu 05.05.2009 r. numer rej,. 120/09.

czestochowa2 czestochowa