Nasze spółkiZamknij

Rekompensaty i taryfy

Informacja w sprawie wprowadzenia postanowień ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

DZT Service Sp. z o.o. w Świebodzicach, DZT Południe Sp. z o.o. w Świebodzicach i DZT Ciepło Sp. z o.o. w Świebodzicach, będące wytwórcami ciepła, informują, iż w okresie od dnia 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. w rozliczeniach z odbiorcami, stosują średnie ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, z uwagi na fakt, iż średnia cena wytwarzania ciepła dla określonych eksploatowanych źródeł ciepła jest wyższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, określonej w/w ustawą.