Nasze spółkiZamknij

Kotłownie węglowe

Ceny i stawki opłat z rekompensatą netto

DZT Service

Taryfa obowiązująca od 1 marca 2023 r.


DZT Południe

Taryfa obowiązująca od 1 marca 2023 r.


DZT Ciepło

Taryfa obowiązująca od 1 marca 2023 r.

Do cen i stawek opłat zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku zatwierdzenia i wprowadzenia do rozliczeń nowych cen, w drodze zmiany taryfy lub ustalenia nowej taryfy, dokonana zostanie ponowna weryfikacja i ogłoszenie stosowanych cen ciepła z rekompensatą, na stronie internetowej spółek.