Nasze spółkiZamknij

Polityka jakości

DZT Service prowadzi działalność spełniającą standardy Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO), dotyczące zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Oznacza to, że firma funkcjonuje zgodnie ze światowymi normami, regulującymi standardy systemu zarządzania jakością, w których uwzględnia się sprawne zarządzanie zasobami, nadzór nad dokumentacją i zapisami oraz systematyczne pomiary. DZT Service jest też pracodawcą dbającym o bezpieczeństwo swoich pracowników i komfort ich pracy. Firma od lat utrzymuje standardy bhp na najwyższym poziomie, który jest zgodny z normami ISO. W 2020 roku spółka rozpoczęła proces związany z uzyskaniem certyfikacji w zakresie zarządzania jakością ISO 9001  i BHP  i ISO 45001.